Ansökan om kort kurs

SFS 6002 Sätky -koulutus, Oy EduVamia Ab

Sep 17, 2020 - Sep 17, 2020


     

Kontaktuppgifter


Vamia kerää hakijoista ja opiskelijoista tietoa, joka on tarpeellista opintojen järjestämisen näkökulmasta. Tietoa saadaan hakemusten kautta sekä suoraan opiskelijoilta henkilökohtaisten opintojen suunnittelun yhteydessä. Lisäksi opiskelijoita koskevaa tietoa kertyy opiskelun aikana mm. arvosanojen, läsnäolomerkintöjen sekä muiden opintoihin liittyvien kirjausten kautta. Vamiassa käytetään opintohallinnossa StudentaPlus-ohjelmaa, jonne tiedot tallennetaan. Opiskelija ja hänen huoltajansa pääsevät tarkastelemaan opiskelijan tietoja opiskelija- ja huoltajaliittymän kautta. Opintojen päättyessä opiskelijalla on mahdollisuus pyytää tietojensa poistamista, siltä osin kun tiedot eivät ole lakisääteisesti säilytettäviä tietoja./ Vamia samlar in sådan information om sökande och studerande som är nödvändig från studiernas synvinkel. / Vamia gathers such information about applicants and students that is necessary for arranging studies.
Töm